Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

*_* 13,7 billion years after the universe's birth...*_*

30000 => Plumber
30001 => Assistant of Plumber
30004 => Εlectrician
30005 => Assistant of Electrician
30002 => Unskilled Worker/General Works
Could you please give to me this code...*_*?

Δεν υπάρχουν σχόλια: